سامیت هوم

طراحی، باز سازی و نوسازی انواع بناها

مشاوره رایگان

در تماس اولیه با همکاران ما، از مشاوره رایگان برخوردار خواهید شد. هرگونه سؤال فنی یا غیرفنی در مورد ساختمان، برآورد هزینه، شیوه کار و… داشته باشید، همکاران ما در تمامی روزهای هفته از ساعت 8 صبح الی 8 شب پاسخگوی شما خواهند بود.

سامیت هوم

بازدید رایگان

بازدید از پروژه مورد نظر (کلی یا جزئی) توسط مهندسین ما نهایتاً پس از 24 ساعت از تماس شما با ما، به صورت کاملاً رایگان در کلیه نقاط تهران صورت می‌پذیرد و حتی در صورت عدم عقد قرارداد هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت ایاب‌وذهاب و مشاوره دریافت نخواهد شد.

برآورد هزینه رایگان

پس از بازدید پروژه، برآورد هزینه به صورت رایگان توسط مهندسین ما، به تفکیک در هر بخش و با درنظرگرفتن بودجه کارفرما و پیشنهادهای طرفین جهت ایده‌آل‌ترین اجرا صورت می‌پذیرد.

برآورد هزینه رایگان
سامیت هوم

طراحی داخلی

در صورت نیاز، جهت بازسازی کامل یک واحد یا مجتمع، طراحی داخلی با نرم‌افزارهای 3 بعدی توسط تیم طراحی قبل از اجرای کار صورت می‌پذیرد.

عقد قرارداد

پس از برآورد هزینه و تأیید کارفرما، عقد قرارداد به صورت کنترات یا مدیریت پیمان انجام خواهد شد که مراحل انجام کار، تعهدات پیمانکار، کارفرما و… به طور شفاف در متن قرارداد ذکر خواهد شد و پروژه بدون 1 روز وقفه طبق خواسته کارفرما آغاز می‌گردد.

سامیت هوم

مطالب جدید ما